Quà tặng

Bát Giấy Trắng, Tô Giấy Trắng

Bát giấy 1000ml

2,500 ₫ 2,300₫

Bát giấy trắng 750ml

2,200 ₫ 2,000₫

Bát giấy trắng 500ml

1,900 ₫ 1,700₫

Bát giấy trắng 350ml

1,600 ₫ 1,400₫

Bát giấy trắng với nhiều kích cỡ có sẵn.